Waarom stichting All 4 Africa?

In Afrika leven miljoenen mensen in grote armoede. Los van het gebrek aan kleding waar stichting All 4 Africa zich voor inzet, kampt Afrika met klimatologische problemen, een gebrek aan water, slechte hygiënische omstandigheden, onderontwikkelde zorgverlening en een slecht toekomstperspectief. Stichting All 4 Africa wil zich hier niet langer bij neerleggen en zoekt de samenwerking met lokale partnerorganisaties ten behoeve van de ontwikkeling van complete gemeenschappen.

Onderscheidend vermogen

In tegenstelling tot vele andere charityorganisaties, kiest stichting All 4 Africa voor een geheel andere approach. De organisatie laat zich graag als ‘lean-and-mean’ betitelen. Geen onnodig hoge overhead, geen hoge personeelskosten, geen dure panden, geen wagenpark!
De meerwaarde ten aanzien van overige organisaties ligt dan ook in het feit dat ingezamelde kleding 1-op-1 terecht komt bij de hulpbehoevenden zonder extreem hoge kosten en zonder dat er ook maar een euro aan de spreekwoordelijke ‘strijkstok’ blijft hangen.

Om de hulpbehoevenden te kunnen helpen, is betrokkenheid en draagvlak nodig. Mede om die reden werkt stichting All 4 Africa aan publieke bewustwording van de armoedeproblematiek in de wereld.

Comments are closed.